فارابي

فارابی نخستین کسی است که نام خنیاگر معروف دربار خسرو پرویز را به جای باربد، به صورت درست یعنی فهلبذ ضبط کرده . Hossein Mirzaie, head of the Secretariat of the 12th Farabi International Award, announced the call for the 12th edition of the Farabi International Award

2023-02-02
    مشروب العسل و الزنجبيل و فلفل اسود
  1. ‎فارابى تور دەرسخانىسى‎, Istanbul, Turkey
  2. Director Message
  3. الفرص الوظيفية
  4. یکشنبه ۱۷ اَمرداد ۱۴۰۰
  5. فلسفه مدنی فارابی
  6. فارابي
  7. فارابیکسو : چابک ، نوآور ، آینده نگر