صورت ز ب

ترتیب حروف صامت یا بی‌صدا در این نسق همان ترتیب عبری – آرامی است و این امر مؤید آن است که عرب، الفبای خود را از آنان و از طریق نبطیان اقتباس کرده است. سورة يوسف للقارئ هزاع البلوشي أسأل الله أن يغفر لمن استمع أو نشر الفيديوComplete surah Yusuf by: Hazza Albalushi-----LIKE SHARE-----

2022-12-08
    الفرق بين bsc و ba
  1. پیام: ستایش یزدان
  2. 1
  3. رباعی
  4. زاب
  5. اخبار سازمان ز
  6. ورود به بخش خدمات اينترنتي بانک ملي
  7. »
  8. ب- روی